Õpioskused ja nende arendamine (PSP6039.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6039.LT
vana ainekood
PSP6039
Õppeaine nimetus eesti k
Õpioskused ja nende arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Study Skills and their Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmisi õpioskustest, neid mõjutavatest teguritest ja arendamise võimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
. Ülevaade õpioskuste kaasaegsetest käsitlustest
2. Õpioskustega seotud näitajad: uskumused, emotsioonid, motivatsioon
3. Kogntiivsed ja metakognitiivsed strateegiad
4. Õpioskused erinevas vanuses ja hariduslike erivajadustega rühmades
5. Õpioskuste arendamine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet olulisematest õpioskuste käsitlustest;
- tunneb õpioskustega seotud olulisi tegureid;
- orienteerub kognitiivsetes ja metakognitiivsetes õpistrateegiates ja oskab neid sobival viisil kasutada;
- mõistab õpioskuste arengulisi iseärasusi ja nende eripära erinevates hariduslike erivajadustega rühmades;
- omab ülevaadet erinevatest õpioskuste arendamise võimalustest.
Õppejõud
Prof. Eve Kikas, PhD
Lisainfo
Eeldusaineteks on kas PSP6021 või PSP6057.
space