Ekskursioonide ja õppekäikude metoodika (MLG7096.LT)
space
Õppeaine kood
MLG7096.LT
vana ainekood
MLG7096
Õppeaine nimetus eesti k
Ekskursioonide ja õppekäikude metoodika
Õppeaine nimetus inglise k
Methods in Excursions and Field Work
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada oskuste ja pädevuste kujunemist õues õppimise kui õppetöö olulise vormi kohta. Soodustada oskuste teket koostada ekskursiooni/õppekäigu marsruute, giidindada ja valmistada ekspositsioone.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õues õppimise vormid ja metoodika. Õppeekskursioon / õppekäik. Välitööd geograafias(plaani joonistamine, maastiku profiiljoone koostamine, nõlva kõrguse ja kalde mõõtmine, rändkivide/paljandite mõõtmine jne) Geograafiaalaseid teadmisi kujundavad mängud ( ka internetis). Looduse õpperajad. Projektitöö: ühe kahe/kolmepäevase kombineeritud ekskursioonimarsruudi koostamine ja metoodiline läbitöötlus. Õuesõppe päeva korraldamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab suutlikkust läbi viia ekskursioone, õppekäike ja muid õuesõppe vorme seostatuna õppekavaga.
Õppejõud
Sirje Siska MA
space