Ekskursioonide ja õppekäikude metoodika (MLG7096.LT)
space
Õppeaine kood
MLG7096.LT
vana ainekood
MLG7096
Õppeaine nimetus eesti k
Ekskursioonide ja õppekäikude metoodika
Õppeaine nimetus inglise k
Methods in Excursions and Field Work
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada oskuste ja pädevuste kujunemist õues õppimise kui õppetöö olulise vormi kohta. Soodustada oskuste teket koostada ekskursiooni/õppekäigu marsruute, giidindada ja valmistada ekspositsioone.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õues õppimise vormid ja metoodika. Õppeekskursioon / õppekäik. Välitööd geograafias(plaani joonistamine, maastiku profiiljoone koostamine, nõlva kõrguse ja kalde mõõtmine, rändkivide/paljandite mõõtmine jne) Geograafiaalaseid teadmisi kujundavad mängud ( ka internetis). Looduse õpperajad. Projektitöö: ühe kahe/kolmepäevase kombineeritud ekskursioonimarsruudi koostamine ja metoodiline läbitöötlus. Õuesõppe päeva korraldamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab suutlikkust läbi viia ekskursioone, õppekäike ja muid õuesõppe vorme seostatuna õppekavaga.
Õppejõud
Tiina Naissoo MA
space