Plokkflööt I (KUM6074.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6074.FK
vana ainekood
KUM6074
Õppeaine nimetus eesti k
Plokkflööt I
Õppeaine nimetus inglise k
Recorder I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada üliõpilastele plokkflööti ja tema kasutusvõimalusi muusikahariduses, anda ülevaade instrumendi ja tema repertuaari ajaloost ning mängutehnika alustest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö toimub individuaaltundide, ansamblimängu ja iseseisva harjutamise vormis. Harjutused sõrme- ja hingamistehnika ning artikulatsiooni arendamiseks (sh heliredelid). Lihtsate viiside mängimine (lastelaulud, rahvalaulud, keskaja viisid, renessansstantsud jne., ka kuulmise järgi erinevates helistikes). Kahe-, kolmehäälsed ansamblilood arendamaks koosmänguoskust, intonatsiooni.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Õppijal on omandatud plokkflöödi aplikatuur 1,5 oktaavi ulatuses. Õppija oskab mängida heliredeleid 2 märgini ja kromaatiliselt. Oskus mängida noodist lihtsamaid palu sopranplokkflöödiga. Õppijal on teadmised ka teistest plokkflöödi tüüpidest
Õppejõud
õp Karl Kardna
Lisainfo
Õige ja teadliku harjutamise, mänguoskuste arendamiseks ja repertuaari omandamiseks osa võtta regulaarselt individuaaltundidest. Analüüsida, läbi töötada ja mängida 2-3 erineva karakteriga pala.
space