Plokkflöödi ansambel (KUM6116.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6116.FK
vana ainekood
KUM6116
Õppeaine nimetus eesti k
Plokkflöödi ansambel
Õppeaine nimetus inglise k
Recorder Ensemble
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada lihtsamat repertuaari plokkflöödiansamblile, toetada ansamblis mängimist ja anda ülevaade plokkflöödiansambli töö põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö toimub ansamblimängu ja iseseisva harjutamise vormis. Erineva suurusega plokkflöötide mängimine (sopranist bassini). Lihtsama plokkflöödiansambli repertuaari läbimine (näit. renessansstantsud T. Susato, E. Wiedmanni. M. Praetoriuse jt. kogumikest, lihtsam polüfooniline muusika O. di Lassolt, G. Gastoldilt jt., seaded erinevas stiilis muusikast plokkflöödiansamblile, lihtsam kaasaegne ansamblimuusika jmt). Plokkflöödiansambliga töötamise alused ja spetsiifika. Plokkflöödi kasutamine koos teiste pillidega.Iseseisev töö: seadete tegemine plokkflöödiansamblile ja teistele instrumentidele mõeldud partiide kohandamine plokkflöödile.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab valida lihtsamat plokkflöödiansambli repertuaari;
- tunneb plokkflööditüüpe;
- oskab teha lihtsamaid ansambliseadeid;
- oskab mängida ansamblimuusika erinevaid stiile.
Õppejõud
õp Karl Kardna
space