Plokkflööt II (KUM6075.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6075.FK
vana ainekood
KUM6075
Õppeaine nimetus eesti k
Plokkflööt II
Õppeaine nimetus inglise k
Recorder II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada üliõpilastele plokkflööti ja tema kasutusvõimalusi muusikahariduses, anda ülevaade instrumendi ja tema repertuaari ajaloost ning mängutehnika alustest, anda ülevaade enamlevinud plokkflöödiõpikutest ja -koolidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö toimub individuaaltundide, ansamblimängu ja iseseisva harjutamise vormis. Harjutused sõrme- ja hingamistehnika ning artikulatsiooni arendamiseks (sh heliredelid tertsides ja trioolides). Lihtsate viiside mängimine (lastelaulud, rahvalaulud, keskaja viisid, renessansstantsud jne., ka kuulmise järgi) ja nende transponeerimine. Jätkub töö ansamblimänguga kombineerides erinevaid plokkflööte.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
1. omandatud plokkflöödi aplikatuur kogu pilli ulatuses,
2. mängib noodist C- ja F-plokkflööte,
3. mängib barokkajastu muusikat, renessansstantse, sonaate, populaarseid meloodiaid,
4. esitab eksamil 3 erineva karakteriga pala klaveri saatel,
5. duur- ja moll heliredeli mängimine.
Õppejõud
õp Karl Kardna
Lisainfo
Repertuaari omandamiseks ja mänguoskuse arendamiseks osaleda aktiivselt individuaaltundides.Analüüsida, läbi töötada ja mängida 3 erineva karakteriga pala.
space