Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs (IFI8004.DT)
space
Õppeaine kood
IFI8004.DT
vana ainekood
IFI8004
Õppeaine nimetus eesti k
Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused andmeanalüüsialaste täiendavate teadmiste omandamiseks neile, kes oma erialast või huvist ja suundumusest tingituna vajavad oskust tõlgendada mitmemõõtmelisi erinevusi ja seoseid kirjeldavaid mudeleid ning lihtsamaid mitmemõõtmelisi dispersioonanalüüsi ja regressioonimudeleid ka ise vastava tarkvara abil koostada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade tuntumatest sotsiaal- ja kasvatusteadustes kasutatavatest mitmemõõtmelise statistika meetoditest: mitmefaktoriline ja mitmene dispersioonanalüüs, lineaarne ja logistiline regressioonanalüüs. Lähtudes konkreetsetest andmetest ning uurimistöös kerkivatest probleemidest antakse ülevaade nimetatud statistiliste meetodite teoreetilisest baasist, rakendamise tingimustest ning meetodite rakendamisel saadavate tulemuste interpreteerimisest. Kursus sisaldab praktiliste andmeanalüüsi ülesannete lahendamist, milleks kasutatakse tuntud statistikapaketti SPSS.
Kursuse põhiosa koosneb seminari tüüpi loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt eeldatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab kogemust andmetest lähtuvate ning mitmemõõtmeliste statistiliste (prognoosi)mudelite koostamist eeldavate küsimuste püstitamiseks;
- mõistab käsitletud mitmemõõtmelise statistika meetodite olemust, teab nende rakendamise tingimusi ning oskab analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada;
- oskab valida vastavalt andmete tüübile ning andmete kohta esitatud küsimuse sisule sobivad analüüsi meetodid (käsitletud meetodite piires);
- oskab juhendmaterjali abiga kasutada vastavat tarkvara lihtsamate mitmemõõtmeliste mudelite koostamiseks (käsitletud meetodite piires).
Õppejõud
prof Katrin Niglas
Lisainfo
Eeldusena teadmised ainete IFI7041 ja IFI7044 mahus.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/23.DT)
Demograafia (DIDD/23.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/23.LT)
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Psühholoogia (PSPSD/23.LT)
Demograafia (DIDD/22.YK)
Psühholoogia (PSPSD/22.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/22.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/22.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/21.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/21.HR)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Demograafia (DIDD/21.YK)
Psühholoogia (PSPSD/21.LT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/21.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/20.HR)
Ökoloogia (MLECD/20.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/20.DT)
Demograafia (DIDD/20.YK)
Psühholoogia (PSPSD/20.LT)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/20.LT)
Psühholoogia (PSPSD/19.LT)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Demograafia (DIDD/19.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/19.DT)
Ökoloogia (MLECD/19.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/19.HR)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/19.LT)
Psühholoogia (PSPSD/18.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/18.HR)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Ökoloogia (MLECD/18.LT)
Demograafia (DIDD/18.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/18.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/18.DT)
Psühholoogia (PSPSD/17.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/17.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/17.DT)
Ökoloogia (MLECD/17.LT)
Demograafia (DIDD/17.YK)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/17.LT)
Psühholoogia (PSPSD/16.LT)
Ökoloogia (MLECD/16.LT)
Demograafia (DIDD/16.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/16.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/16.HR)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/16.LT)
Ökoloogia (MLECD/15.LT)
Psühholoogia (PSPSD/15.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/15.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/15.DT)
Sotsioloogia (RASLD/15.YK)
Demograafia (DIDD/15.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/14.DT)
Sotsioloogia (RASLD/14.YK)
Ökoloogia (MLECD/14.LT)
Psühholoogia (PSPSD/14.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/14.HR)
Demograafia (DIDD/14.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/13.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/13.HR)
Ökoloogia (MLECD/13.LT)
Psühholoogia (PSPSD/13.LT)
Sotsioloogia (RASLD/13.YK)
Demograafia (DIDD/13.YK)
Demograafia (DIDD/12.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/12.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/12.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Sotsioloogia (RASLD/12.YK)
Psühholoogia (PSPSD/12.LT)
Ökoloogia (MLECD/12.LT)
Psühholoogia (PSPSD/11.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/11.HR)
Ökoloogia (MLECD/11.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/11.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/10.HR)
Ökoloogia (MLECD/10.LT)
Psühholoogia (PSPSD/10.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/10.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/09.HR)
Psühholoogia (PSPSM/10N.LT)
Psühholoogia (PSPSM/07.LT)
Psühholoogia (PSPSM/10-2.LT)
Psühholoogia (PSPSM/10.LT)
Psühholoogia (PSPSM/10-3.LT)
Psühholoogia (PSPSM/08.LT)
Psühholoogia (PSPSM/06.LT)
space