Humanitaaria aktuaalsed meetodid (EKL8026.HT)
Õppeaine kood
EKL8026.HT
vana ainekood
EKL8026
Õppeaine nimetus eesti k
Humanitaaria aktuaalsed meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Current Methods in Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
Tõnu Viik (eesti keel)
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused vastavalt eriala spetsiifikale tutvustada süsteemselt mitmesuguseid humanitaarteaduslikke metodoloogiad (kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite valik ja kombineerimisvõimalused, töö tekstiallikatega, välitöö, intervjuu, andmebaaside, korpuste jms koostamise põhimõtted jms). Luua võimalused uuritava valdkonna võimalikest teaduseetilistest probleemide mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid. Meetodite kombineerimisvõimalused. Meetodi rakendatavus, selle hindamine. Võimalikud eetilised probleemid andmete kogumisel ja allikatega töötamisel.
Iseseisev töö
Iseseisva tööna valitakse oma uurimistöö jaoks potentsiaalselt sobiv meetod ning analüüsitakse selle rakendusvõimalusi ja võimalikku materjali kogumise viise ja allikaid. Ülevaade analüüsist esitatakse seminaris.
Õppeaine õpiväljundid
Tunneb humanitaarteaduslikke metodoloogiaid ning nende rakendamisvõimalusi ja -piiranguid, oskab analüüsida ja kriitiliselt hinnata meetodeid ja nende rakendatavust oma kitsamas uurimisvaldkonnas. Oskab formuleerida ning identifitseerida olulisi uurimisküsimusi. Omab ettekujutust uuritava problemaatika teaduseetikast.
Hindamismeetodid
Eksam.
Õppejõud
professor Tõnu Viik
Kohustuslik kirjandus
Daniel Kasomo (2010) Research Methods in Humanities and Education, LAP Lambert Academic Publishing.
James D. Brown (2006) Research methods for applied linguistics. In: Davies, Alan and Elder, Catherine (eds.), The Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell, 476–500.
Abbas, Tashakkori (1998) Mixed methodology. Combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Norman Blaikie (2003) Analyzing quantitative data: from description to explanation. London: Sage.
Asenduskirjandus
Zoltán Dörney (2007) Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: OUP.
Melanie Mauthner (ed.) (2002) Ethics in qualitative research. London: Sage.
David Silverman (2006) Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction. London: Sage.