Humanitaaria aktuaalsed meetodid (EKL8026.HT)
space
Õppeaine kood
EKL8026.HT
vana ainekood
EKL8026
Õppeaine nimetus eesti k
Humanitaaria aktuaalsed meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Current Methods in Humanities
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused vastavalt eriala spetsiifikale tutvustada süsteemselt mitmesuguseid humanitaarteaduslikke metodoloogiad (kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite valik ja kombineerimisvõimalused, töö tekstiallikatega, välitöö, intervjuu, andmebaaside, korpuste jms koostamise põhimõtted jms). Luua võimalused uuritava valdkonna võimalikest teaduseetilistest probleemide mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid. Meetodite kombineerimisvõimalused. Meetodi rakendatavus, selle hindamine. Võimalikud eetilised probleemid andmete kogumisel ja allikatega töötamisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb humanitaarteaduslikke metodoloogiaid ning nende rakendamisvõimalusi ja -piiranguid;
- oskab analüüsida ja kriitiliselt hinnata meetodeid ja nende rakendatavust oma kitsamas uurimisvaldkonnas;
- oskab formuleerida ning identifitseerida olulisi uurimisküsimusi;
- omab ettekujutust uuritava problemaatika teaduseetikast.
Õppejõud
Anna Verschik
Lisainfo
IT kasutamine ei ole lubatud.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/24.FK)
Lingvistika (EKLND/24.HT)
Ajalugu (AIAJD/24.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/23.HT)
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/23.FK)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Lingvistika (EKLND/23.HT)
Ajalugu (AIAJD/23.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/24.HT)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/22.FK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/22.HT)
Lingvistika (EKLND/22.HT)
Ajalugu (AIAJD/22.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/21.HT)
Ajalugu (AIAJD/21.HT)
Lingvistika (EKLND/21.HT)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/21.FK)
Lingvistika (EKLND/20.HT)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Ajalugu (AIAJD/20.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/20.HT)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/20.FK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/19.HT)
Lingvistika (EKLND/19.HT)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/19.FK)
Ajalugu (AIAJD/19.HT)
Lingvistika (EKLND/18.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/18.HT)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Ajalugu (AIAJD/18.HT)
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud (BFMAD/18.FK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/17.HT)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Lingvistika (EKLND/17.HT)
Ajalugu (AIAJD/17.HT)
Ajalugu (AIAJD/16.HT)
Lingvistika (EKLND/16.HT)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/16.HT)
Lingvistika (EKLND/15.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/15.HT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/15.HT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/14.HT)
Kultuuride uuringud (GRKUD/14.HT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/14.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/14.HT)
Lingvistika (EKLND/14.HT)
Lingvistika (EKLND/13.HT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/13.HT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/13.HT)
Kultuuride uuringud (GRKUD/13.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/13.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/12.HT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/12.HT)
Lingvistika (EKLND/12.HT)
Lingvistika (EKLND/11.HT)
space