Innovation Technologies
space
Course code
IFI7055.DT
old course code
IFI7055
Course title in Estonian
Innovatsioonitehnoloogiad
Course title in English
Innovation Technologies
ECTS credits
4.0
Assessment form
Examination
lecturer of 2020/2021  Spring semester
lecturer not assigned
lecturer of 2021/2022  Autumn semester
lecturer not assigned
Course aims
To introduce the recent research as well as the best practice in managing digital innovations in organisation
Brief description of the course
Innovation: key concepts, types, models. Digital innovation policies in Estonian and EU: strategies, reports, programs, grants. Research and digital innovation. Creativity, ideas and design thinking as front-end of innovation. Acceptance and diffusion of innovations in organisation. Innovation maturity. Learning organisation, knowledge creation, technology transfer and Living Labs. Creating and implementing a digital innovation strategy for an organisation. Portfolio management. IPR. Innovation audit.
Learning outcomes in the course
Upon completing the course the student...
Upon successful completion, a student:
- Explains the key concepts and models of innovation
- Analyses the key innovation policies & programs in Estonia/EU
- Analyses innovation maturity of an organisation
- Composes a digital innovation strategy for an organisation
- Analyses digital innovation portfolio and IPR protection of a specific organisation
Teacher
vanemteadur Mart Laanpere
Additional information
Neli kontaktpäeva (loeng+seminar+praktikum) kombineeritud veebipõhise õppega (arutelud, rühmatööd ja individuaalülesanded Moodle keskkonnas)

Hindamisele pääsemise tingimuseks on kahe individuaalse ja ühe rühmatöö esitamine enne eksamit.
Kordushindamise sooritamise tingimuseks on võlgnevuste kõrvaldamine kokkuleppel õppejõuga.
space