Juhtimine era-, avalikus-, ja kolmandas sektoris (RIJ6010.YK)
space
Õppeaine kood
RIJ6010.YK
vana ainekood
RIJ6010
Õppeaine nimetus eesti k
Juhtimine era-, avalikus-, ja kolmandas sektoris
Õppeaine nimetus inglise k
Management in Private, Public and non-profit Sector
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Külle Tärnov (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Pakkuda teadmisi ja oskusi era-, avaliku-ja kolmanda sektori juhtimise erinevate 
aspektide kohta Eesti õiguslikus ja regulatiivses keskkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate era-, avaliku ja kolmanda
sektori eripäradest. Kursuse jooksul õpitakse tundma,
kuidas analüüsida organisatsiooni keskkonda,
planeerida organisatsiooni strateegiat ja
tegevusplaani, turundust ja meeskonnatööd.

Teemad:
Juhtimise olemus.
Efektiivsed koosolekud, argumenteerimine.
Tagasiside. Motivatsioon. Raske kõnelused.
Organisatsiooni mõjutavad tegurid.
Organisatsiooni struktuur.
Eestvedamine ja kontroll.
Juhtimisfunktsioonid: strateegiline planeerimine, sh
visioon, missioon ja eesmärgid, SWOT/TOWS,
väärtused, stsenaariumi põhine planeerimine.
Juhtimisfunktsioonid: taktikaline planeerimine ja
organiseerimine, sh Gantt, PERT, sprindid,
protsesside planeerimine, meeskonnatöö.
Juhtimisstiilid.
Juhtimisteooriad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb era-, avaliku ja kolmanda sektori juhtimise eripärasid ja peamisi regulatsioone
- oskab analüüsida era-, avaliku ja komanda erasektori tegevuskeskkonda ja seda mõjutavaid tegureid;
- oskab koostada organisatsiooni misiooni, visiooni ja jätkusuutlikkuse tagamise strateegiaid ja arengukava;
- oskab hinnata organisatsiooni riske ja ressursside vajadust;
- tunneb meeskonnatöö ja turunduse põhimõtteid.
Õppejõud
Külle Tärnov
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/23.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/22.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/21.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/20.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/18.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/17.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/16.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/15.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/14.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/13.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/12.YK)
space