Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia (RII8001.YK)
space
Õppeaine kood
RII8001.YK
vana ainekood
RII8001
Õppeaine nimetus eesti k
Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Philosophy and Methodology of Social Sciences
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
• Süvendada teadmisi sotsiaalteaduste peamiste teoreetiliste lähenemiste metateoreetiliste eelduste kohta.
• Süvendada teadmisi meetodite ja metodoloogia vahelise seose kohta.
• Süvendada teadmisi metodoloogia, epistemoloogia ning ontoloogia vaheliste seoste kohta.
• Süvendada teadlikkust sotsiaalteaduste seose kohta nii humanitaarteaduste kui ka reaalteadustega.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetodite, metodoloogia, epistemoloogia ja ontoloogia mõistete sisu ja vahekord. Analüütiline ja kontinentaalne sotsiaalteaduste filosoofia.
Positivistlik ja post-positivistlik sotsiaalteaduste filosoofia: klassikalised ja kaasaegsed vaidlused: naiivinduktivismist falsifikatsionismini; paradigmad ja uurimisprogrammid.
Tõlgendav sotsiaalteadus kui alternatiiv positivismile: klassikalised ja kaasaegsed vaidlused; sotsiaalteaduste seos humanitaarteaduste ja reaalteadustega.
Kriitiline teooria ja sotsiaalteadused: kaasaegsed ja klassikalised vaidlused. Frankfurdi koolkonnast poststrukturalismini. Analüüsi ja kriitika vahekord sotsiaalteadustes. Genealoogiline traditsioon humanitaarias ja sotsiaalteadustes.
Ratsionaalsete valikute teooria variatsioonid: majandusteooriast institutsiooniteooriateni.
“Relatsiooniline pööre” sotsiaalteadustes: relatsioonilised ja substantsialistlikud lähenemised sotsiaalteadustes – klassikalised vaidlused ja hetke arengud. Kausaalse ja konstitutiivse analüüsi vahekord. Anglo-Ameerika ja kontinentaalne relatsionalism.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süvendatud teadmisi sotsiaalteaduste peamiste teoreetiliste lähenemiste metateoreetiliste eelduste kohta;
- omab süvendatud teadmisi meetodite ja metodoloogia vahelise seose kohta;.
- omab süvendatud teadmisi metodoloogia, epistemoloogia ning ontoloogia vaheliste seoste kohta;
- omab süvendatud teadlikkust sotsiaalteaduste seose kohta nii humanitaarteaduste kui ka reaalteadustega.
Õppejõud
Rein Ruutsoo, Peeter Selg
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Demograafia (DIDD/24.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/24.YK)
Sotsioloogia (RASLD/24.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/24.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/23.YK)
Psühholoogia (PSPSD/23.LT)
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/23.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/22.YK)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/22.YK)
Psühholoogia (PSPSD/22.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/21.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/21.YK)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Psühholoogia (PSPSD/21.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/20.YK)
Psühholoogia (PSPSD/20.LT)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/20.YK)
Psühholoogia (PSPSD/19.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/19.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/19.YK)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/18.YK)
Psühholoogia (PSPSD/18.LT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/18.YK)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/17.YK)
Psühholoogia (PSPSD/17.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/17.YK)
Psühholoogia (PSPSD/16.LT)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/16.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/16.YK)
Sotsioloogia (RASLD/15.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/15.HR)
Kultuuride uuringud (EKKUD/15.HT)
Psühholoogia (PSPSD/15.LT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/15.HT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/15.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/15.YK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/14.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/14.FK)
Kasvatusteadused (KAKTD/14.HR)
Psühholoogia (PSPSD/14.LT)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/14.DT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/14.HT)
Sotsiaaltöö (STSTD/14.YK)
Kultuuride uuringud (GRKUD/14.HT)
Kultuuride uuringud (SKKUD/14.HT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/14.HT)
Sotsioloogia (RASLD/14.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/13.FK)
Sotsiaaltöö (STSTD/13.YK)
Psühholoogia (PSPSD/13.LT)
Kultuuride uuringud (EKKUD/13.HT)
Kultuuride uuringud (GRKUD/13.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/13.HR)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/13.YK)
Kultuuride uuringud (SKKUD/13.HT)
Sotsioloogia (RASLD/13.YK)
Kultuuride uuringud (HIKUD/13.HT)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/13.DT)
Kultuuride uuringud (HIKUD/12.HT)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/12.YK)
Sotsioloogia (RASLD/12.YK)
Psühholoogia (PSPSD/12.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/12.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Kultuuride uuringud (SKKUD/12.HT)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/12.DT)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (KOIND/12.FK)
Riigi- ja poliitikateadused (RIRPD/11.YK)
Info- ja kommunikatsiooniteadused (ININD/11.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/11.DT)
Sotsioloogia (RASLD/11.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/11.HR)
Kasvatusteadused (KAKTD/10.HR)
Kasvatusteadused (KAKTD/09.HR)
space