Elementaarmatemaatika valitud peatükke I (MLM7403.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7403.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika valitud peatükke I
Õppeaine nimetus inglise k
Selected Topics from Elementary Mathematics I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Jüri Kurvits (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada põhikoolis käsitletavate geomeetriaalaste mõistete süsteem.
Tutvustada süvendatult vastavate ülesannete lahendusmeetodeid.
Arendada ülesannete lahendusoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetrilised seosed hulknurgas; hulknurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnused. Ringjoon ja ring. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria. Konstruktsioonid sirkli ja joonlauaga. Hulktahukad ja pöördkehad ning nende pindalad ja ruumalad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb elementaargeomeetria põhimõisteid;
- oskab põhjendada kursuse raames käsitletavaid teoreeme;
- oskab lahendada elementaargeomeetria ülesandeid;
- suudab põhjendada konstruktsioonülesannete lahendamise ideid;
- oskab rakendada tasandigeomeetria mõisteid lihtsamate ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel;
- on võimeline neid teemasid koolis õpetama.
Õppejõud
lektor Jüri Kurvits
space