Digivahendid matemaatikaõppes (MLM7206.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7206.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digivahendid matemaatikaõppes
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Tools in Teaching Mathematics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Jüri Kurvits (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Käesoleva kursuse eesmärgiks on tutvustada õpetajakoolituse üliõpilastele koolis matemaatika õpetamisel kasutatavat tarkvara, veebipõhiste vahendite ja erinevate interaktiivsete instrumentide kasutamise võimalusi matemaatika õpetamisel. Kujundada valmisolek vastavate vahendite rakendamiseks matemaatikaõppes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse raames tutvustatakse erinevaid programme (näiteks Geogebra, WolframAlpha, Desmos), mida kasutatakse matemaatikaõppes. Vaadeldakse WEB 2.0 rakendustel põhinevaid metoodilisi võtteid matemaatikaõppes sh ajaveebipõhised konsultatsiooni- ja kodutööde keskkonnad, tavaõppe täiendamine veebiõppega, veebiseminarid, veebipõhine õppimise protsessi tagasisestamine, veebipõhise rühmatöö/projekti organiseerimine ja läbiviimine jne. Samuti tutvutakse erinevate innovaatiliste stsenaariumidega, mille korral on õppija aktiivselt kaasatud õppeprotsessi ning nende rakendamise võimalustega kasutades digivahendeid. Samas räägitakse IKT kasutamise otstarbekusest ning autoriõigusest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada arvutiprogramme matemaatika õpetamisel;
- oskab luua erinevaid e-õppematerjale ning teab erinevatest võimalustest nende hoidmiseks ja jagamiseks veebipõhises keskkonnas;
- teab erinevaid innovaatilisi stsenaariume, mille korral on õppija aktiivselt kaasatud õppeprotsessi ning nende rakendamise võimalustest praktikas kasutades digivahendeid;
- oskab hinnata vastavate instrumentide ja vahendite kasutamise otstarbekust.
Õppejõud
Jüri Kurvits
space