Matemaatika ajalugu (MLM7117.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7117.DT
vana ainekood
MLM7117
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Mathematics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Mart Abel (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on anda baasteadmised ja ülevaade matemaatika ajaloo ja matemaatika arenguetappide kohta. Vaadeldakse ka koolimatemaatika reformimise püüdeid ning koolimatemaatika arengut Eestis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatika algmed muistsete rahvaste juures. Matemaatika Egiptuses, Babüloonias, Kreekas. Matemaatika Hiinas, Indias ja Araabiamaades. Matemaatika Lääne- ja Kesk Euroopa maades VIII - XV sajandil. Matemaatika Lääne- ja Kesk Euroopa maades XVI - XVIII sajandil. Matemaatilise sümboolika areng. Matemaatika XIX ja XX sajandil. Koolimatemaatika reformimise püüded XX sajandil. Eesti koolimatemaatika, eestikeelse matemaatika-alase kirjanduse, terminoloogia ja sümboolika kujunemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ettekujutust matemaatiliste teadmiste tasemest Mesopotaamias, Egiptuses, Hiinas, Indias, ja Islamimaades;
- teab peamisi Antiik-Kreeka matemaatikuid ning nende koolkondade tegevust;
- tunneb matemaatika teadmiste taset Euroopas keskajast kuni 17. sajandini;
- omab ettekujutust erinevate matemaatika valdkondade arengust 18.-20. sajandil;
- on kursis Eesti koolimatemaatika ajaloo ja arengutega.
Õppejõud
Mart Abel
Lisainfo
Referaatide ettekanded toimuvad seminarides semestri viimastes loengutes.
space