Plasmafüüsika alused (MLF7011.LT)
space
Õppeaine kood
MLF7011.LT
vana ainekood
MLF7011
Õppeaine nimetus eesti k
Plasmafüüsika alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Plasma Physics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Tõnu Laas (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Saada ülevaade plasmafüüsika erinevatest teoreetilistest käsitlustest: üksikosakeste orbiitide ja magnethüdrodünaamilise vedeliku käsitlusest, tutvuda teooriast tulenevate järeldustega plasma omaduste kohta. Tutvuda plasmafüüsika rakendustega TOKAMAKi ehituse seisukohalt lähtudes, saada ülevaade plasma astrofüüsikalisest rakendustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Plasma definitsioon, plasma tüübid. Plasmat iseloomustavad suurused: sagedused, Debye raadius, Landau kaugus. Termotuumareaktsioonid, plasma magnetvangistus. Tsüklotronliikumine, plasma triiv. Plasma kineetilise teooria alused, Boltzmanni võrrand, Vlassovi võrrand. Plasma magnetohüdrodünaamiline käsitlus. Alfveni lained. Magneto-hüdrodünaamilised võrrandid. Plasma TOKAMAK-s, astrofüüsikaline plasma, planetaarsed magnetväljad, magnetosfääri plasmad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud arusaama kõrgetemperatuurse plasmafüüsika põhiprobleemidest ning nende teooriatest;
- oskab rakendada klassikalise füüsika distsipliine integreerituna plasmafüüsika probleemide lahendamisel;
- oskab seostada kaasaegse plasmafüüsika rakendusi igapäevase elu ja koolifüüsikaga;
- oskab koostada võõrkeelse kirjanduse põhjal erialasel teemal analüütilisi ülevaateid.
Õppejõud
PhD Tõnu Laas
space