Koori dirigeerimine ja partituuri lugemine I (KUM6056.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6056.FK
vana ainekood
KUM6056
Õppeaine nimetus eesti k
Koori dirigeerimine ja partituuri lugemine I
Õppeaine nimetus inglise k
Conducting Techniques and Score Reading I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilasi oskuste omandamisel tegeleda dirigeerimisega nii koori kui klassikollektiivi ees. Tutvustada kooripartituuri lugemise ja mängimise koorispetsiifilisi mänguvõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Dirigeerimisvõtted. Kõikide enamkasutatavate taktimõõtude viipamine. Hääleandmine. Auftakt, äravõtted eri taktiosadel. Dünaamika viipamine: piano, forte, mezzoforte. Häälepartiide laulmine ja kooripartituuri mängimine. Laulu sisuline ja vormiline analüüs ning tõlgendamine. Töö mudilas-, laste- ja poistekoori repertuaariga. Iseseisev töö üliõpilase aineprogrammis läbitavate helitöödega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- üliõpilane suudab dirigeerida erinevates taktimõõtudes muusikat
- oskab mängida kooripartituure
- suudab vokaalselt esitada häälepartiisid
- mõistab iseseisvalt analüüsida kooriteoseid (kirjalikult, suuliselt)
Õppejõud
dots Merike Aarma, dots Raul Talmar
Lisainfo
Vahekollokviumid, mängida klaveril ja laulda kohustuslike laulude häälepartiid.
space