Õppekoor ja praktika I (KUM6176.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6176.FK
vana ainekood
KUM6176
Õppeaine nimetus eesti k
Õppekoor ja praktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Choir Studio and Practical Conducting I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada tulevasele koorijuhile häälehoidu ja laululist hingamist.
Toetada üliõpilasi teadmiste ja oskuste omandamisel töös taidluskoori või vokaalansambliga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Hääleseade kooris ja individuaalselt, töö kooriga, laulude valik vastavalt koosseisule. Laulude õpetamine koorile õppejõu abiga. Kontsertesinemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Suudab laulda koori hääleprtiisid vokaalselt ja intonatsiooniliselt võimalikult korrektselt,
- Suudab iseseisvalt lahendada tehnilisi probleeme töös kooriga.
Õppejõud
Merike Aarma, Raul Talmar
Lisainfo
Üliõpilane oskab laulda dirigeeritava laulu partiisid
space