Koori dirigeerimine ja partituuri lugemine II (KUM6057.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6057.FK
vana ainekood
KUM6057
Õppeaine nimetus eesti k
Koori dirigeerimine ja partituuri lugemine II
Õppeaine nimetus inglise k
Conducting Techniques and Score Reading II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilasi oskuste omandamisel tegeleda dirigeerimisega nii koori- kui klassikollektiivi ees. Tutvustada kooripartituuri lugemise ja mängimise koorispetsiifilisi mänguvõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Dirigeerimisvõtted: I semestril õpitud oskuste süvendamine; murdmine ja jagamine kõikidel taktiosadel. Dünaamika viipamine: crescendo, diminuendo. Häälepartiide laulmine ja partituuri mängimine. Laulu sisuline ja vormiline analüüs ning tõlgendamine. Laulutekstide tõlkimine võõrkeeltest. Töö laste-, nais- ja meeskoori repertuaariga. Iseseisev töö üliõpilase aineprogrammis läbitavate helitöödega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- üliõpilane suudab dirigeerida erinevates taktimõõtudes muusikat
- oskab mängida kooripartituure
- suudab vokaalselt esitada häälepartiisid
- mõistab iseseisvalt analüüsida kooriteoseid (kirjalikult, suuliselt)
Õppejõud
dots Merike Aarma, dots Raul Talmar
Lisainfo
Vahekollokviumite positiivne läbimine.
- laulab 5 koorilaulu häälepartiid
- mängib 5 koorilaulu partituurid
- esitab kirjalikult 1 kontserdiarvustuse
- esitab kirjalikult 1 koorilaulu analüüsi
space