Kaasaegse kunsti seminar (KUA6005.FK)
space
Õppeaine kood
KUA6005.FK
vana ainekood
KUA6005
Õppeaine nimetus eesti k
Kaasaegse kunsti seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Art Seminar
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärk suhestuda reaalajas toimuva kunstieluga, arendada oskust diskuteerida kaasaegse kunsti üle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus kursusesse: Kunsti institutsionaalne taust. Kuidas „lugeda“ näitust? Iga näitus kui varasemate protsesside edasiarendus ja lüli. Näituste tüübid: kunstniku isiknäitus, kuraatori uurimuslik teemanäitus, grupinäitus, üldülevaade, museaalne kunstiajalooline uurimus jms. Teooria ja tausta valdamise olulisus. Hinnangu küsimus. Meediakajastus.
Kursuse käigus külastatakse valitud näitusi, loetakse vastavaid tekste ning analüüsitakse esiletõusvaid probleeme. Vaatluse all on nii eesti kui ka rahvusvahelised näitused, mis toimuvad parajasti Tallinnas. Suhestumine elava kunstiga, mitte reprodega. Kohtumine kõne all olevate kunstnikega, võimalus diskuteerida.
Näitusepäeviku sisseseadmine ja täitmine. Päevik dokumenteerib lisaks näituseelule ka tudengi enda arengut.
Kuna nimetatud kursus sõltub reaalajas toimuvatest konkreetsetest väljapanekutest, on siia programmeeritud teatav loomingulisus ja nn kiirreageerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane:
Saab korrastatud teadmisi reaalsest kunstielust ja oskab suhestuda kunstiprobleemidega;
Omandab harjumuse käia süstemaatiliselt näitustel, mis muutub õppimisprotsessi loomulikuks osaks;
Julgeb diskuteerida ning end kirjalikult ja suuliselt väljendada;
Omab teadmisi kunstnikest, olulisematest kunstisündmustest, institutsioonidest.
Õppejõud
dots Heie Treier
space