Info- ja teadmusjuhtimise praktika (INT7156.DT)
space
Õppeaine kood
INT7156.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Info- ja teadmusjuhtimise praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Internship in Information- and Knowledge Management
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on kinnistada teoreetilisi teadmisi info- ja teadmusjuhtimisest ja rakendada neid praktilises tegevuses; analüüsida konkreetse organisatsiooni infoprotsesse ning info- ja teadmusjuhtimise tehnoloogiaid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilane täidab juhendis ettenähtud ülesanded; koostab praktikat kirjeldava ja analüüsiva aruande. Õppeaine lõpeb praktika kaitsmise ja ühisaruteluga.
Üliõpilane annab lühiülevaate organisatsioonist, kus ta praktika sooritas; kirjeldab sooritusi ja iseseisva töö tulemusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida organisatsiooni info- ja teadmusjuhtimise erinevaid võimalusi ja tehnoloogiaid;
- tunneb erinevaid infoallikaid ja oskab neid kasutada;
- oskab määratleda organisatsiooni töötajate infovajadusi.
Õppejõud
lekt. Silvi Metsar
space