Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad (INT7165.DT)
space
Õppeaine kood
INT7165.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Theories and Methodologies of Information and Data Science
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste kujunemist info- ja andmeteaduse teooriatest, käsitlustest ja mudelitest, kaasaegsetest uurimisvaldkondadest ja -suundadest. Analüüsida rakendatavaid teoreetilisi lähenemisi, uurimisstrateegiaid ja -meetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infoteaduse ja andmeteaduse olemus ja kontseptuaalne struktuur, metodoloogia. Teooriad, metateooriad ja mudelid info- ja andmeteaduses. Info- ja andmeteaduse kaasaegsed uurimisvaldkonnad ja -suunad. Info- ja andmeteaduse peamised paradigmad, teooriad ja mudelid uuringutes. Rakendatavad uurimismeetodid, uurimisstrateegiad, uurimused ja uurijad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb info- ja andmeteaduse teooriaid, käsitlusi ja mudeleid, kaasaegseid uurimisvaldkondi ja -suundi;
- mõistab info- ja andmeteaduse olemust ja kontseptuaalset struktuuri;
- tunneb uurimistöö protsessi, on kursis erinevate uuringudisainide ja meetodite iseärasustega;
- suudab orienteeruda erinevate metodoloogiate raames rakendatavate uuringudisainide ja meetodite seas, analüüsida ja hinnata uurimuste läbiviimise metoodikat, teostamise kvaliteeti, valida sobivad meetodid oma uurimistöö tarbeks;
- oskab kriitiliselt uurimistöid analüüsida.
Õppejõud
Sirje Virkus
space