Teadusmetodoloogia (IFI8003.DT)
space
Õppeaine kood
IFI8003.DT
vana ainekood
IFI8003
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusmetodoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Research Methodology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused doktoritöö koostamiseks vajalike uurimismeetodite-alaste teadmiste omandamiseks ning kaasa aidata uurimismeetodite rakendamise ja nende kasutamise efektiivsuse hindamise oskuste kujunemisele.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad:
Teadusmetodoloogia filosoofilised alused. Uuringutüüpide klassifikatsioon ning põhijooned: teoreetilised, empiirilised ja rakendust loovad uurimused. Erinevad lähenemised empiiriliste uurimuste läbiviimiseks: kvalitatiivsed, kvantitatiivsed ja kombineeritud uuringudisainid. Valikuuring, eksperiment, etnograafia, põhistatud teooria, narratiivuuring, juhtumiuuring, tegevusuuring, arendusuuring. Uurimisstrateegiate ja -meetodite valik sõltuvalt uurimisprobleemi püstitusest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on kursis ning mõistab diskursust, millest lähtuvad erinevate uurimisviiside ja –meetodite aluspõhimõtted;
- tunneb ja oskab võrdlevalt eristada põhilisi uuringute tüüpe lähtuvalt metodoloogilisest ülesehitusest;
- tunneb uuringutele esitatavaid põhilisi kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt hinnata uuringu kvaliteeti;
- oskab püstitada asjakohaseid uurimisküsimusi ning koostada uuringu metodoloogilise plaani kooskõlas püstitatud küsimustega;
- oskab uurimistööd struktureerida ning nõuetele vastavalt vormistada.
Õppejõud
Katrin Niglas
Lisainfo
Kontakttundides osalemine on väga soovitav, kuid lubatud on ka täiesti iseseisev aine omandamine eeldusel, et õppija osaleb sissejuhatavas seminaris, kus tutvustatakse aine sooritamise nõudeid ning registreerib end Moodle keskkonnas vastavale kursusele ning töötab läbi kursuse materjalid ja kirjanduse vastavalt programmile.
Need kuulajad, kes osalevad vähem kui kolmes seminaris seminaridest 3-7, peavad eksamile pääsemise eeldusena esitama KAKS kirjalikku ülevaadet IGAKS puudutud seminariks lugeda olnud artiklite kohta.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Sotsiaaltöö (STSTD/24.YK)
Sotsioloogia (RASLD/24.YK)
Demograafia (DIDD/23.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/23.YK)
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/23.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/22.YK)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/22.DT)
Demograafia (DIDD/22.YK)
Demograafia (DIDD/21.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/21.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/21.YK)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/21.DT)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Demograafia (DIDD/20.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/20.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/20.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/20.DT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/19.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/19.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/19.DT)
Sotsiaaltöö (STSTD/19.YK)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Demograafia (DIDD/19.YK)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/18.DT)
Demograafia (DIDD/18.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/18.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/18.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/18.HR)
Demograafia (DIDD/17.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/17.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/17.HR)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/17.LT)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/17.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/16.LT)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/16.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/16.DT)
Demograafia (DIDD/16.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/16.YK)
Sotsioloogia (RASLD/15.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/15.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/15.YK)
Ajalugu (AIAJD/15.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/15.DT)
Demograafia (DIDD/15.YK)
Demograafia (DIDD/14.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/14.HR)
Ajalugu (AIAJD/14.HT)
Sotsiaaltöö (STSTD/14.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/14.DT)
Sotsioloogia (RASLD/14.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/13.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/13.HR)
Demograafia (DIDD/13.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/13.YK)
Sotsioloogia (RASLD/13.YK)
Ajalugu (AIAJD/13.HT)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/12.DT)
Demograafia (DIDD/12.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/12.HR)
Sotsioloogia (RASLD/12.YK)
Ajalugu (AIAJD/12.HT)
Filosoofia (HIFID/11.HT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/11.DT)
Ajalugu (AIAJD/11.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/11.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/11.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/10.DT)
Sotsiaaltöö (STSTD/10.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/10.HR)
Ajalugu (AIAJD/10.HT)
Filosoofia (HIFID/10.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/09.HR)
space