Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid (IFI7301.DT)
Õppeaine kood
IFI7301.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid
Õppeaine nimetus inglise k
International Perspectives on Digital Innovations in Schools
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Kai Pata (inglise keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda rahvusvaheliste näidete alusel ülevaade digitaalsest innovatsioonist koolis: digipädevuste õpetamise mudelitest; IKT taristute näidetest, innovaatilistest digivahenditega õpetamise näidetest ja muutuste juhtimisest digitaalseks innovatsiooniks. Õppijat suunatakse analüüsima rahvusvahelisi raporteid IKT olukorrast koolides tegemaks järeldusi, kuidas võivad eri tüüpi digipädevuste õpetamine, IKT infrastruktuur; innovaatilised digivahenditega õpetamistegevused ja muutuste juhtimine muuta kooli mingis valitud sotsaal-tehnoloogilises režiimis (riigis). Kursusel arutatakse koolide digilõhesse sattumise tegureid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kool kui sotsiaal-tehnoloogilises režiimis toimiv õpiökosüsteem, kool kui digitaalse innovatsiooni agent sotsiaal-tehnoloogilise režiimi muutmisel
Erinevad innovaatilise digimuutuse ja IKT pädevuse (õppija, õpetaja, administratiivtöötaja) õpetamise mudelid ja ja nende mõju õpiökosüsteemi muutumisele
IKT taristute mudelid koolides (PC-klassid, oma vahendiga õppimine, avatud klass ja tark kool, pilvepõhin jt.) ja kaasnevad muutuste juhtimise tegevused õpiökosüsteemis.
Innovaatiliste IKTga toestatud tegevuste tüübid koolis, seonduvad taristud, digikultuur, digipädevused, digimuutuste juhtimine.
Muutuste juhtimine digitaalseks innovatsiooniks (piirkondlikult, koolides).
Tegurid, mis mõjutavad koolide digilõhet.
Iseseisev töö
Individuaalsed ja rühmaülesanded
Õppeaine õpiväljundid
- Toob erinevate maade perspektiivis välja innovaatilisi digitaalseid muutusi koolis.
- Eristab vajakajäämisi kooli digitaalses õpiökosüsteemis kasutades näitena ühe kooli vaatlusandmete juhtumit ja loob digimuutuste ettepaneku sellele koolile tuginedes rahvusvahelisele praktikale.
Hindamismeetodid
Individuaalne ülesanne: 40% hindest

Rühma ülesanne: 60% hindest
Õppejõud
Kai Pata
Kohustuslik kirjandus
European Schoolnet Country Reports http://www.eun.org/observatory/country-reports
Empirical cases of school observation (provided in a course folder)
Course materials (provided in eDidaktikum)
Lisainfo
The student has to complete Assignment 1 and Assignment 2.

Course environment eDidaktikum Course International perspectives on digital innovations in schools
Asenduskirjandus
No replacement literature is provided for course materials.