Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid (IFI7301.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7301.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid
Õppeaine nimetus inglise k
International Perspectives on Digital Innovations in Schools
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda rahvusvaheliste näidete alusel ülevaade digitaalsest innovatsioonist koolis: digipädevuste õpetamise mudelitest; IKT taristute näidetest, innovaatilistest digivahenditega õpetamise näidetest ja muutuste juhtimisest digitaalseks innovatsiooniks. Õppijat suunatakse analüüsima rahvusvahelisi raporteid IKT olukorrast koolides tegemaks järeldusi, kuidas võivad eri tüüpi digipädevuste õpetamine, IKT infrastruktuur; innovaatilised digivahenditega õpetamistegevused ja muutuste juhtimine muuta kooli mingis valitud sotsaal-tehnoloogilises režiimis (riigis). Kursusel arutatakse koolide digilõhesse sattumise tegureid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kool kui sotsiaal-tehnoloogilises režiimis toimiv õpiökosüsteem, kool kui digitaalse innovatsiooni agent sotsiaal-tehnoloogilise režiimi muutmisel
Erinevad innovaatilise digimuutuse ja IKT pädevuse (õppija, õpetaja, administratiivtöötaja) õpetamise mudelid ja ja nende mõju õpiökosüsteemi muutumisele
IKT taristute mudelid koolides (PC-klassid, oma vahendiga õppimine, avatud klass ja tark kool, pilvepõhin jt.) ja kaasnevad muutuste juhtimise tegevused õpiökosüsteemis.
Innovaatiliste IKTga toestatud tegevuste tüübid koolis, seonduvad taristud, digikultuur, digipädevused, digimuutuste juhtimine.
Muutuste juhtimine digitaalseks innovatsiooniks (piirkondlikult, koolides).
Tegurid, mis mõjutavad koolide digilõhet.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- toob erinevate maade perspektiivis välja innovaatilisi digitaalseid muutusi koolis;
- eristab vajakajäämisi kooli digitaalses õpiökosüsteemis kasutades näitena ühe kooli vaatlusandmete juhtumit ja loob digimuutuste ettepaneku sellele koolile tuginedes rahvusvahelisele praktikale.
Õppejõud
James Sunney Quaicoe
Lisainfo
The student has to complete Assignment 1 and Assignment 2.

Course environment eDidaktikum Course International perspectives on digital innovations in schools
space