Õpikeskkonnad ja -võrgustikud (IFI7208.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7208.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpikeskkonnad ja -võrgustikud
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Environments and Networks
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja -võrgustike analüüsimise, loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost. Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis. Monoliitsed ja tsentraliseeritud õpihaldussüsteemid. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed keskkonnad. Sotsiaalmeedia vahendite kasutamine õpikeskkondade ja -võrgustike loomisel. 1:1 arvutikasutus ja mobiilseadmetel põhinevad õpikeskkonnad. Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid. Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted. Rollid erinevates keskkondades. Õpikeskkondadega seotud trendid ja tulevikusuunad. Avatud haridus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi õpikeskkonna ja võrgustike rollist õpiprotsessis;
- suudab efektiivselt organiseerida, kujundada ja toetada enda ja teiste õpikeskkonda;
- mõistab õpihaldussüsteemide olemust ja oskab neid kasutada õpikeskkondadena;
- oskab analüüsida erinevate sotsiaalmeedia vahendite lubavusi lähtuvalt oma (teiste) õpitegevustest ning neid tulemuslikult kombineerida ja rakendada õpikeskondadena;
- mõistab õppija ja õpetaja rolli muutusi erinevates keskkondades;
- mõistab enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna kujundamisel ja kasutamisel;
- omab teadmisi õpikeskkondade ja võrgustike trendidest ja arengusuundadest ning oskab neid oma töös arvestada.
Õppejõud
Hans Põldoja
Lisainfo
Arvestusele pääsemise tingimused: kõik tööd peavad olema esitatud hiljemalt 3 päeva enne arvestust.
space