Multimeediumi arendamine (IFI7202.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7202.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Multimeediumi arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Multimedia Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada omandada põhiteadmisi ja –oskusi multimeediumipõhise tarkvara loomiseks. Võimaldada programmeerimise algteadmiste omandamist. Toetada digitaalsete materjalide (sealhulgas õppematerjalide) loomise oskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebileht multimeediumi keskkonnana. HTML ja CSS. Olulisemad veebilehe kujundamise põhimõtted. Interaktiivsuse lisamine ja meedia esituse juhtimine Javascript programmeerimiskeele vahenditega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab multimeediumielementide kasutamise põhimõtteid;
- teab veebilehe loomise põhimõtteid;
- teab HTML keele olulisemaid võimalusi;
- teab CSS keele olulisemaid võimalusi;
- teabprogrammeerimise aluseid ning Javascripti põhilisi võimalusi;
- oskab luua digitaalseid meediaklippe sisaldavaid veebilehti;
- oskab määrata veebilehe kujundust CSS keele vahenditega;
- oskab juhtida meediaklippide esitust, lisada interaktiivust Javascript keele vahenditega.
Õppejõud
Andrus Rinde
Lisainfo
Osalejate piirarv sõltub arvutiklassi kohtade arvust.
space