Multimeediumi arendamine (IFI7202.DT)
Õppeaine kood
IFI7202.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Multimeediumi arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Multimedia Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Andrus Rinde (inglise keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada omandada põhiteadmisi ja –oskusi multimeediumipõhise tarkvara loomiseks. Võimaldada programmeerimise algteadmiste omandamist. Toetada digitaalsete materjalide (sealhulgas õppematerjalide) loomise oskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebileht multimeediumi keskkonnana. HTML ja CSS. Olulisemad veebilehe kujundamise põhimõtted. Interaktiivsuse lisamine ja meedia esituse juhtimine Javascript programmeerimiskeele vahenditega.
Iseseisev töö
Iseseisev töö koosneb erinevate digitaalseid meediaklippe kasutavate interaktiivsete veebilehtede loomisest.

Iseseisvate töödena tuleb üliõpilastel luua veebilehti, lihtsamaid animatsioone, lisada veebi multimeediumi elemente ja interaktiivsust. Täpsed juhendid antakse vastava teema tunnis ning tehakse kättesaadavaks kursuse jagatud kaustas: https://drive.google.com/drive/folders/0B1ZtsSCdtRcARmk5NmtQVGNWY0E?usp=sharing
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimisel üliõpilane teab:
- multimeediumielementide kasutamise põhimõtteid;
- veebilehe loomise põhimõtteid;
- HTML keele olulisemaid võimalusi;
- CSS keele olulisemaid võimalusi;
- programmeerimise aluseid ning Javascripti põhilisi võimalusi;
Ja oskab:
- luua digitaalseid meediaklippe sisaldavaid veebilehti;
- määrata veebilehe kujundust CSS keele vahenditega;
- juhtida meediaklippide esitust, lisada interaktiivust Javascript keele vahenditega.
Hindamismeetodid
Eksam. Eksamihinne põhineb iseseisvatel töödel.
Õppejõud
lektor Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu loengukonspekt
Lisainfo
Osalejate piirarv sõltub arvutiklassi kohtade arvust.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.