Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis (IFI7074.DT)
Õppeaine kood
IFI7074.DT
vana ainekood
IFI7074
Õppeaine nimetus eesti k
Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis
Õppeaine nimetus inglise k
Technology-enhanced Learning in Organization
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Kai Pata (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on parendada üliõpilaste oskusi ja teadmisi mitteformaalse tehnoloogiapõhise õppimise planeerimiseks, juurutamiseks ja hindamiseks organisatsioonides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletavad teemad: õppimine, mitteformaalne õppimine, töökohal õppimine organisatsioonis, tehnoloogilised võimalused õppimise toetamiseks, tehnoloogiapõhise õppe planeerimine ja vajaduste analüüs, juurutamise teooriad ja raamistikud, juurutamise evalveerimine.

Kursus koosneb neljast seminarist (4x4 kontakttundi) ja iseseisvast tööst.
Iseseisev töö
Üliõpilased saavad kokku arvestuse järgmiste kursuse jooksul tehtud ülesannete põhjal:
a) kaardistusuuringu läbiviimine organisatsioonis tehnoloogia juurutamiseks, tulemustest kokkuvõtte kirjutamine ja tutvustamine seminaris;
b) tehnoloogiapõhiste õpitegevuste ja võimalike stsenaariumite loomine tehnoloogiliste prototüüpidega organisatsiooni näitel;
c) kirjaliku arvestustöö esitamine õpikeskkonnas ja selle ettekandmine seminari;
d) essee tehnoloogiapõhisest õppest organisatsioonis (1-2 lk) kirjanduse põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse lõpetanud oskavad:
- kirjeldada töökohal õppimise ja mitteformaalse õppimise eripärasid ning arvestada neid tehnoloogiapõhise õppe planeerimisel;
- kirjeldada erinevaid tehnoloogilisi võimalusi õppimise metoodiliseks planeerimiseks ja läbiviimiseks organisatsioonis;
- valida sobivad juurutamise teooriaid enesejuhitud ja kogukondliku õppimise toetamise planeerimiseks organisatsioonis;
- analüüsida tagasiside andmeid ja kasutada neid juurutamise pidevaks täiustamiseks;
- planeerida, rakendada ja evalveerida tehnoloogiapõhist õppimist organisatsioonis.
Hindamismeetodid
Aine hindamismeetodiks on arvestus.
Arvestuse saamiseks tuleb esitada kõik iseseisvad tööd ja osaleda 75% kohtumistest.

Õppejõud
Kai Pata
Kohustuslik kirjandus
Kursuse konspekt ja kirjandus, mis on kättesaadavad kursuse õpikeskkonnas.
Lisainfo
Arvestuse saamiseks peab üliõpilane õpikeskkonnas esitama kõik iseseisvad tööd, esitlema neid seminarides ning osalema vähemalt 75% kohtumistest.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.