Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis (IFI7074.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7074.DT
vana ainekood
IFI7074
Õppeaine nimetus eesti k
Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis
Õppeaine nimetus inglise k
Technology-enhanced Learning in Organization
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kai Pata (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on parendada üliõpilaste oskusi ja teadmisi mitteformaalse tehnoloogiapõhise õppimise planeerimiseks, juurutamiseks ja hindamiseks organisatsioonides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletavad teemad: õppimine, mitteformaalne õppimine, töökohal õppimine organisatsioonis, tehnoloogilised võimalused õppimise toetamiseks, tehnoloogiapõhise õppe planeerimine ja vajaduste analüüs, juurutamise teooriad ja raamistikud, juurutamise evalveerimine.

Kursus koosneb neljast seminarist (4x4 kontakttundi) ja iseseisvast tööst.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kirjeldada töökohal õppimise ja mitteformaalse õppimise eripärasid ning arvestada neid tehnoloogiapõhise õppe planeerimisel;
- oskab kirjeldada erinevaid tehnoloogilisi võimalusi õppimise metoodiliseks planeerimiseks ja läbiviimiseks organisatsioonis;
- oskab valida sobivad juurutamise teooriaid enesejuhitud ja kogukondliku õppimise toetamise planeerimiseks organisatsioonis;
- suudab analüüsida tagasiside andmeid ja kasutada neid juurutamise pidevaks täiustamiseks;
- suudab planeerida, rakendada ja evalveerida tehnoloogiapõhist õppimist organisatsioonis.
Õppejõud
Kai Pata
Lisainfo
Arvestuse saamiseks peab üliõpilane õpikeskkonnas esitama kõik iseseisvad tööd, esitlema neid seminarides ning osalema vähemalt 75% kohtumistest.
space