Magistritöö seminar II (IFI7066.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7066.DT
vana ainekood
IFI7066
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö seminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Thesis Seminar II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Hans Põldoja (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada erialase spetsialiseerumise väljakujunemist, praktiliste oskuste omandamist teadusliku uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel ning aidata saavutada valmisolekut magistritöö koostamiseks ja kaitsmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminari käigus toetatakse ja julgustatakse üliõpilase magistritöö kui terviku struktureerimist ja lõpule viimist. Üliõpilased tutvustavad seminaril oma magistritööde põhiseisukohti ja hetkeseisu, sealhulgas uurimuse raames kogutud andmete analüüsi ning uurimuse tulemuste sünteesi teoreetilise raamistikuga. Seminari käigus arutletakse ja reflekteeritakse teemaga seonduvaid aspekte, selle läbiviimise üksikuid etappe, uurimuse tugevusi ja nõrkusi, et luua valmisolek uurimistöö lõpetamiseks ja kaitsmiseks. Seminari käigus toimub üliõpilaste praktiline ettevalmistamine iseseisvaks teadustööks:
- Teadusteksti kirjutamine
- Uurimisandmete analüüs ja interpretatsioon seoses teoreetilise raamistikuga
- Järelduste tegemine
- Uurimistöö ettekanne ning teemaga seotud arutelu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab praktiliselt läbi viia enda planeeritud uurimuse;
- oskab uurimistulemusi konkreetse uurimisteema valguses tõlgendada;
- oskab esitleda oma uurimistöö eesmärke, metoodikat ja tulemusi;
- suudab diskuteerida oma uurimistöö teemal.
Õppejõud
Kairit Tammets, Hans Põldoja, Peeter Normak
Lisainfo
Aktiivne osalemine kontakttundides on kohustuslik. Lisaks, arvestuse saamiseks on vajalik magistritöö käigus läbiviidud andmete analüüsi ja tulemuste osa koostamine ja tutvustamine ning kaastudengite magistritööde oponeerimine.
space