Magistritöö seminar I (IFI7065.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7065.DT
vana ainekood
IFI7065
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö seminar I
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Thesis Seminar I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilaste erialase spetsialiseerumise väljakujunemist, praktiliste oskuste omandamist teadusliku uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel ning aidata saavutada valmisolekut magistritöö koostamiseks ja kaitsmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminari käigus toetatakse üliõpilaste individuaalsete huvide ja õppekavas läbitud materjali seostamist ning sobiva magistritöö teema valikut ja magistritöö raamistiku koostamist. Üliõpilased tutvustavad seminaril oma esialgseid magistritööde teemasid ja struktuuri, mille käigus arutatakse grupis valitud teemaga seonduvaid laiemaid ühiskondlikke, teoreetilisi ja metoodilisi aspekte, et luua magistritööle sobiv raamistik ning valmisolek uurimistöö läbiviimiseks.

Seminari käigus toimub üliõpilaste praktiline ettevalmistamine iseseisvaks teadustööks:
- uurimistöö koostamise praktilised alused;
- uurimisteema piiritlemine ja probleemi püstitamine;
- erialakirjanduse ning uurimismaterjali otsimine ja kasutamine;
- teoreetilise raamistiku loomine uurimistööle;
- uurimistöö metodoloogilised valikud ja meetodite rakendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab praktiliselt koostada uurimistöö plaani;
- suudab iseseisvalt leida teemaga seotud teoreetilisi allikaid;
- suudab luua teoreetilise raamistiku uurimistööle;
- valmistab ette esialgse uurimistöö kava.
Õppejõud
Hans Põldoja
space