Magistritöö seminar I (IFI7065.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7065.DT
vana ainekood
IFI7065
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö seminar I
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Thesis Seminar I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Peeter Normak (õpetamise keel: eesti keel)
Mart Laanpere (õpetamise keel: eesti keel)
David Jose Ribeiro Lamas (õpetamise keel: inglise keel)
Martin Sillaots (õpetamise keel: inglise keel)
Linda Helene Sillat (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilaste erialase spetsialiseerumise väljakujunemist, praktiliste oskuste omandamist teadusliku uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel ning aidata saavutada valmisolekut magistritöö koostamiseks ja kaitsmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminari käigus toetatakse üliõpilaste individuaalsete huvide ja õppekavas läbitud materjali seostamist ning sobiva magistritöö teema valikut ja magistritöö raamistiku koostamist. Üliõpilased tutvustavad seminaril oma esialgseid magistritööde teemasid ja struktuuri, mille käigus arutatakse grupis valitud teemaga seonduvaid laiemaid ühiskondlikke, teoreetilisi ja metoodilisi aspekte, et luua magistritööle sobiv raamistik ning valmisolek uurimistöö läbiviimiseks.

Seminari käigus toimub üliõpilaste praktiline ettevalmistamine iseseisvaks teadustööks:
- uurimistöö koostamise praktilised alused;
- uurimisteema piiritlemine ja probleemi püstitamine;
- erialakirjanduse ning uurimismaterjali otsimine ja kasutamine;
- teoreetilise raamistiku loomine uurimistööle;
- uurimistöö metodoloogilised valikud ja meetodite rakendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab praktiliselt koostada uurimistöö plaani;
- suudab iseseisvalt leida teemaga seotud teoreetilisi allikaid;
- suudab luua teoreetilise raamistiku uurimistööle;
- valmistab ette esialgse uurimistöö kava.
Õppejõud
Hans Põldoja
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/24.DT)
Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele (DTSSM/24.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/24.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/24.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/24.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/23.DT)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (DTOSM/23.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/23.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/23.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/23.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/23.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/22.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/22.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/22.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/22.DT)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (DTOSM/22.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/22.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/21.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/21.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/21.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/20.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/20.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/20.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/19.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/19.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/19.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/18.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/18.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/18.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/17.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/17.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/16.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/16.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/15.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/15.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/14.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/14.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/13.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/13.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/12.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/12.DT)
space