Akadeemiline kirjutamine (GRR6822.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6822.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline kirjutamine
Õppeaine nimetus inglise k
Academic Writing in Italian
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada akadeemilise kirjutamispraktikat itaalia keeles, alates resümeest ja sünteesist kuni tervikliku artiklini;
Omandada oskust kirjutada akadeemilist teksti itaalia keeles.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1. Resümeede ja sünteeside analüüs; nende ühine ja iseseisev koostamine
2. Kirjaliku teksti vormistamiseks vajalike abivahendite tutvustamine. Tutvumine teadusliku keele ja selle stiili eripäradega
3. Itaaliakeelse teadusliku artikli lugemine ja selle struktuuri analüüs
4. Lühikese tervikliku artikli kirjutamine enda valitud teemal
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida ja kirjutada akadeemilist teksti itaalia keeles.
Õppejõud
Kristiina Rebane
space