Keeleline toimetamine ja korrektuur (EKT7003.HT)
space
Õppeaine kood
EKT7003.HT
vana ainekood
EKT7003
Õppeaine nimetus eesti k
Keeleline toimetamine ja korrektuur
Õppeaine nimetus inglise k
Language Editing and Correction
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärk on kujundada oskus keeleliselt ja ka sisuliselt toimetada eri liiki tekste.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teksti keeleliseks toimetamiseks vajalike oskuste omandamine. Toimetamise põhimõtted. Erinevate tekstide (nt tarbetekstid, ajalehe-, ajakirja-, ilukirjandus-, teadustekstide) sisulise ja keelelise toimetamise spetsiifika. Koostöö teksti autori ja küljendajaga. Tekstide praktiline toimetamine. Loenguvormi täiendab jooksev praktiline töö, õpitud oskuste rakendamine tööprotsessis. Loengukursuse käigus sooritatakse kaks auditoorset ja kolm mahukamat individuaalset toimetamistööd. Individuaalsete tööde kontrollile järgneb arutelu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab keeleliselt toimetada eri liiki tekste;
- kasutab eesti keele struktuuri ja keelehoolde alaseid teadmisi praktilise toimetamistöö käigus;
- leiab faktide kontrollimiseks vajalikku informatsiooni ja kasutab toimetamistööks vajalikku tarkvara;
- oskab põhjendada teksti toimetamisel tehtud parandusi ning analüüsib neid;
- arvestab toimetajatöö eetilisi aspekte.
Õppejõud
Reili Argus
space