Filmikunsti ajalugu (BFM6121.FK)
space
Õppeaine kood
BFM6121.FK
vana ainekood
BFM6121
Õppeaine nimetus eesti k
Filmikunsti ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
Film History
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda kronoloogiline ülevaade filmi- ja kinokunsti arengutest Euroopas ja USAs.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaatlik filmiajaloo kursus jälgib filmikunsti põhiarenguid ja tendentse tehnoloogilisest, esteetilisest, kultuurilisest ja poliitilisest aspektist alates esimestest filmiprojektsioonidest aastal 1895 kuni tänapäevani. Baasteadmised kinokunsti ajaloost võimaldavad üliõpilastel analüüsida tänapäeva filmikunsti seisu ning identifitseerida tulevikutrende. Kursus võrdleb ja analüüsib Euroopa ja Ameerika kinokunsti ja -traditsiooni sarnasusi ja erinevusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab filmikunsti kontekstuaale;
- tunneb olulisemate filmide, režissööride ja filmiliikumisi;
- mõistab filmi tehnilisi aspekte;
- on arendanud filmide analüüsimise oskust.
Õppejõud
lektor Dirk Hoyer
space