Koreograafia
space
Õppekava kood
KUKOB.FK
Õppekava kuraator
Oksana Tralla
HTMi õppekava kood
1558
versiooni kood
KUKOB/08.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Koreograafia
Õppekava nimetus i.k.
Choreography
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
muusika ja teatrikunst
Õppekavarühm
Muusika ja esituskunstid
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Alates 2016. aastast gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- luua võimalused teadmiste omandamiseks inimese, ühiskonna ja kultuuri seostest ning kunstiloome teoreetilistest käsitlustest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud teadmised tantsu põhialustest, tantsu ajaloost ja sotsiaalsetest avaldumisvormidest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
37.0
Erialaained
90.0
Vabaained
47.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space