Eesti ajaloo põhiprobleemid (AIE6044.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6044.HT
vana ainekood
AIE6044
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ajaloo põhiprobleemid
Õppeaine nimetus inglise k
Main Problems of Estonian History
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Eesti ajaloost inimasustuse algusest tänapäevani, peamistest allikatest ja võimalikest käsitlusviisidest.
Bakalaureuseõppe algtaseme valikaine
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti geograafiline, klimaatiline ja taimkatteajalugu. Eestlaste etnogenees ja rahvastikuajalugu. Eesti ajaloo allikad, periodiseerimine ja perioodide lühiiseloomustus. Eesti muinasaeg – allikad, uurimismeetodid, põhiprobleemid. Balti ristisõda oma eel- ja järellooga. Kirik ja usundid Eesti ajaloos. Reformatsioon. Vana-Liivimaa. Baltisakslaste kujunemine ja roll Eesti ajaloos, eliidi küsimus laiemalt, sh eestlaste osa selles, saksa kultuurimõjud, mõis ja talupoeg. “Vana hea Rootsi aeg”?! Balti maariigi kujunemine. Pärisorjuse tekke ja osalise kaotamise probleemid 17. saj. 18. saj Eesti ajaloos. Rahvakultuur. Valgustus ja romantism. Päris- ja teoorjuse kaotamine. Tööstuslik pööre ja linnastumine. Ärkamisaeg ja venestusperiood. Venemaa ja venelased Eesti ajaloos. 1905. a revolutsioon. Iseseisvumine ja Eesti Wabariik. Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas. ENSV. Taasiseseisvumine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud sissejuhatavad teadmised Eesti ajaloost ja selle uurimise probleemidest;
Õppejõud
Andres Adamson, PhD
Aine on eelduseks
space