Eesti uusaeg (AIE6009.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6009.HT
vana ainekood
AIE6009
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti uusaeg
Õppeaine nimetus inglise k
Modern History of Estonia
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Eesti poliitilise ja majandusajaloo kesksete protsesside ja arengute mõistmiseks ajavahemikul 1550–1917.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vana-Liivimaa uusaja alguses. Reformatsioon Eestis ja selle kultuurimõjud. Saja-aastane sõdadeperiood (1558–1661). Eesti jagatuna Rootsi, Vene, Poola-Leedu ja Taani vahel. “Vana hea Rootsi aeg”? Suur reduktsioon ja pärisorjuse kaotamine Eestis. Majandus- ja kultuuriareng Rootsi ajal. Põhjasõda ning Vene aja algus. Haldusjaotus, provintsiaalvalitsus, seisused Baltikumis. Õiguskorraldus ja kohtusüsteem. Rahvastik, agraarolud, kaubandus ja tööstus. 19. saj. alguse talurahvareformid. Valgustajad ja estofiilid 18. sajandil ja 19. saj. I poolel. Eesti ühiskondlik ja majanduslik areng 19. saj. II veerandil. “Talurahva käärimine”. Rahvusliku liikumise uus tõus. Rahvuslik ärkamine ja rahvusliku liikumise tõusuaeg 1857–1883. Moderniseeruv Eesti. Venestusreformid 1880.–1890. aastail. Esimene Vene revolutsioon ja I maailmasõda.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Omandatakse baasteadmised Eesti poliitilisest, kultuuri- ja majandusajaloost uusajal ning valmisolek vastavateks edasisteks õpinguteks.

Õppejõud
Helena Sepp, MA
space