Valitsemiskorraldus ja institutsioonid (RIV6010.YK)
space
Õppeaine kood
RIV6010.YK
vana ainekood
RIV6010
Õppeaine nimetus eesti k
Valitsemiskorraldus ja institutsioonid
Õppeaine nimetus inglise k
Governmental Institutions and Organisations
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Priit Suve (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus püüab eelnevalt omandatud teadmiste baasil valitsemisest kujundada süsteemne valitsemisprotsessi ja organisatsiooni mõistmine institutsiooniteoreetilises perspektiivis. Kursus kujundab oskused institutsionaalseid suhteid analüüsida ja vastavaid analüüsiraamistikke kujundada ja rakendada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Valitsemisinstitutsioonid kui süsteem, Eastoni mudelist tulenevate arusaamade edasiarendamine nüüdistingimustest. Eri metodoloogiad institutsioonide analüüsil ja nende süntees ajaloolise institutsionalismi baasil. Institutsioonide struktuur ajas ja ruumis. Administratiivkultuuride perekonnad. Konstitutsioon kui institutsioon. Esinduskogude institutsionaalsed rollid EL arengute kontekstis. Valitsuse institutsionaalsed rollid ja struktuursed versioonid. Valitsuse otsustusprotsessi iseärasused. Valitsemise administratiivpoliitiline dimensioon: dilemmast võrgustikuni. Valitsemise organisatsiooni disain, haldusalade struktureerimise mudelid ja vastuolud. Valitsusasutuste organisatsiooni mitmekesisus. Valitsemisvertikaal ja selle tasakaalumehhanismid. Subsidiaarsus kui printsiip ja poliitiline strateegia. Suundumused mitmetasandilise valitsemise suunas. Administratiivreformid.

Õpimeetodid: Loengud ja loengute kirjanduse põhjal lugemisseminarid. Analüüsiseminarid. Lõpuessee: „Minu reform“
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru valitsemissüsteemi toimimisest ja institutsioonide omavahelisest seostest, institutsioonide ja kodanike koostoimest;
- suudab vahendada institutsioonide ja kodanike kommunikatsiooni ja diskursust valitsemise teatud teemadel;
- on läbi töötanud põhilise kirjanduse edasiseks tööks valitsemiskorralduse teemal.
Õppejõud
Priit Suve
space