Eesti ühiskond ja poliitika (RIT6016.YK)
space
Õppeaine kood
RIT6016.YK
vana ainekood
RIT6016
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ühiskond ja poliitika
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Politics and Society
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab ülevaate Eesti ühiskonna ja poliitika peamistest arengutest ja sellega seotud võtmeprobleemidest ning võimaldab tudengitel omandada baasoskusi Eesti ühiskonna ja poliitikaga seotud probleemide analüüsimisel, mõtestamisel ja nende üle arutlemisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse Eesti postsotsialistliku siirde omapärasid, kihistumist, tööturgu ja haridust, rännet, rahvussuhteid, väärtusi ja poliitilist kultuuri, kodanikuühiskonda ja poliitilist osalust, erakondi ja maailmavaateid.
30% annab seminarides osalemine ja iseseisev töö seminari kohustuslike tekstidega;
70% lühiessee, mis tuleb esitada kursuse lõpus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:

- tunneb Eesti ühiskonna ja poliitika toimimisega seotud põhilisi arenguid ja oskama kaardistada peamisi võtmeprobleeme;

- suudab kriitiliselt hinnata erinevaid arusaamu ja kujutlusi, mis igapäevaelu tasandil ja meedia vahendusel Eesti ühiskonna ja poliitika toimimise kohta käibivad;
- oskab näha ja taustateadlikult analüüsida erinevaid Eesti ühiskonna ja poliitikaga seotud võtmeprobleeme, nähes neid seostatud protsessina, ühenduses laiema kontekstiga;
- suudab töötada sotsiaalteaduslike tekstidega, mõistma tekstides sisalduvaid põhilisi argumente, olla analüütiline ja vajadusel ka allikakriitiline.
Õppejõud
Tanel Vallimäe, Tõnis Saarts
space