Maksundus (RIM6006.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6006.YK
vana ainekood
RIM6006
Õppeaine nimetus eesti k
Maksundus
Õppeaine nimetus inglise k
Taxation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine annab ülevaate maksusüsteemist ning selle kujundamise põhimõtetest nii teoorias kui praktikas
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maksustamise olemus ja eesmärgid. Maksusüsteem kui eelarvesüsteemi osa. Õiglased ja efektiivsed maksud. Maksukoormus ja maksumäärad. Maksusüsteemi administreerimine. Tulude maksustamine. Kapitali- ja tööjõutulude maksustamine. Tarbimise maksustamine. Lisandunud väärtuse maks. Aktsiisimaksude rakendamise põhimõtted. Sotsiaalkindlustussüsteem. Eesti maksusüsteemi ülesehitus: tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks, aktsiisimaksud, omandimaksud, kohalikud maksud, pensioni- ja töötuskindlustusmaksed. Eesti kehtivate maksude arvestuspõhimõtted.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab maksundusalaseid põhimõisteid;
- tunneb Eesti maksusüsteemi ülesehitust ja peamiste maksuliikide arvestuspõhimõtteid;
- saab aru maksundusalastest teadusartiklitest või uurimistöödest.
Õppejõud
Indrek Saar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/15.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/13.HT)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/12.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11-1.YK)
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM/12.HT)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11.YK)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Turundus (AKMRB/10.YK)
Õigusteadus (AKOB/09.YK)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
space