Arengu ja õppimise uurimine (PSP8042.LT)
space
Õppeaine kood
PSP8042.LT
vana ainekood
PSP8042
Õppeaine nimetus eesti k
Arengu ja õppimise uurimine
Õppeaine nimetus inglise k
Studying Development and Learning
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmisi kaasaegsetest teoreetilistest suundadest ning enamlevinud meetoditest arengu ja õppimise uurimisel ning oskust orienteeruda vastavas kirjanduses.

Kursusel saavad osaleda sotsiaalteaduste doktoriõppe üliõpilased.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Areng ja õppimine. Olulised teoreetilised käsitlused (Võgotski, Siegler, Nelson jt). Uurimisel kasutatavad meetodid (eksperimendid, mikrogeneetiline analüüs jt). Kursusel loetakse ning analüüsitakse artikleid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet arengu- ja hariduspsühholoogia teoreetilistest lähenemistest ja meetoditest;
- oskab argumenteeritult arutleda arengu ja õppimise probleemide üle;
- on omandanud psühholoogia paradigmade kriitilise analüüsi ja oskused neid analüüsi tulemusi esitada;
- oskab osaleda teaduslikes diskussioonides.
Õppejõud
Prof. Eve Kikas
space