Arengu ja õppimise uurimine (PSP8042.LT)
Õppeaine kood
PSP8042.LT
vana ainekood
PSP8042
Õppeaine nimetus eesti k
Arengu ja õppimise uurimine
Õppeaine nimetus inglise k
Studying Development and Learning
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmisi kaasaegsetest teoreetilistest suundadest ning enamlevinud meetoditest arengu ja õppimise uurimisel ning oskust orienteeruda vastavas kirjanduses.

Kursusel saavad osaleda sotsiaalteaduste doktoriõppe üliõpilased.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Areng ja õppimine. Olulised teoreetilised käsitlused (Võgotski, Siegler, Nelson jt). Uurimisel kasutatavad meetodid (eksperimendid, mikrogeneetiline analüüs jt). Kursusel loetakse ning analüüsitakse artikleid.
Iseseisev töö
Artiklite lugemine ja analüüsimine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- omab ülevaadet arengu- ja hariduspsühholoogia teoreetilistest lähenemistest ja meetoditest;
- oskab argumenteeritult arutleda arengu ja õppimise probleemide üle;
- on omandanud psühholoogia paradigmade kriitilise analüüsi ja oskused neid analüüsi tulemusi esitada;
- oskab osaleda teaduslikes diskussioonides
Hindamismeetodid
Hinnatakse diskussioonis osalemist, argumenteerimise ja ettekande taset.
Õppejõud
Prof. Eve Kikas
Kohustuslik kirjandus
Õpimapp: valitud artiklid ajakirjadest (Developmental Psychlogy, Journal of Educational Psychology jt) ja kogumikest, mis määratakse kindlaks loengukursuse alguses.
Selected articles from journals (Developmental Psychology, Journal of Educational Psychology etc) and anthologies determined at the start of the course.