Kasvatusteadused
space
Õppekava kood
KAKTD.HR
Õppekava kuraator
Inge Timoštšuk
HTMi õppekava kood
80551
versiooni kood
KAKTD/24.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kasvatusteadused
Õppekava nimetus i.k.
Educational Sciences
Õppetöö keel
eesti keel, inglise keel
Õppetase
doktoriõpe
doktoriõppe valdkond
Kasvatusteadused
Maht (EAP)
240
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
8
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
iseseisva uurimistöö kogemus.
Kuva rohkem...
Antavad kraadid
filosoofiadoktor (kasvatusteadused)
Õppekava eesmärgid
- Tingimuste loomine professionaalsuse saavutamiseks kasvatusteaduste valdkonnas ning iseseisvus teadustöö tegemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- suudab põhjendada kasvatusteaduslike probleemide lahendusi laiemast sotsiaalteaduslikust kontekstist lähtuvalt Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava läbimine etteantud mahus ja doktoritöö kaitsmine.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
14.0
Erialaained
16.0
Lõputöö
210.0
Kokku
240.0
space
space
space
space