Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes (PSP8041.LT)
Õppeaine kood
PSP8041.LT
vana ainekood
PSP8041
Õppeaine nimetus eesti k
Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes
Õppeaine nimetus inglise k
Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
Aaro Toomela (eesti keel)
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade tänapäevaste sotsiaal- ja käitumisteaduste peamistest uurimismeetoditest ning aidata mõista nende meetodite kasutamisega seotud teoreetilisi probleeme. Aidata mõista teooria ja uurimismeetodi omavahelisi suhteid.

Kursusel saavad osaleda sotsiaalteaduste doktoriõppe üliõpilased.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tänapäeva sotsiaalteaduste peamised uurimismeetodid: kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed lähenemised. Kvantitatiivse lähenemise peamised puudused: matemaatilise andmeanalüüsiga seotud puudused, uuritava nähtuse olemuse ignoreerimisest tulenevad puudused. Kvalitatiivsete meetodite peamised puudused: uuritavasse nähtusesse mittesekkumisega seotud puudused; kogutavate andmete liikide piiratus. Seminarid ja iseseisev töö (lugemine, analüütiliste kokkuvõtete tegemine).
Iseseisev töö
Kohustuslike tekstide läbilugemine ja ühe teksti alusel ettekande ettevalmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- omab ülevaadet sotsiaalteaduste- ja käitumisteaduste peamistest meetoditest.
- mõistab nende meetodite kasutamisega seotud probleeme.
Hindamismeetodid
Hinnatakse diskussioonis osalemist, argumenteerimise ja ettekande taset.
Õppejõud
Prof Aaro Toomela
Kohustuslik kirjandus
Kogumik teemakohaseid tekste erinevatest ajakirjadest ja raamatutest.
A collection of relevant texts from various journals and books.