Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes (PSP8041.LT)
space
Õppeaine kood
PSP8041.LT
vana ainekood
PSP8041
Õppeaine nimetus eesti k
Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes
Õppeaine nimetus inglise k
Modern Research Methods in Social-Behavioral Sciences
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade tänapäevaste sotsiaal- ja käitumisteaduste peamistest uurimismeetoditest ning aidata mõista nende meetodite kasutamisega seotud teoreetilisi probleeme. Aidata mõista teooria ja uurimismeetodi omavahelisi suhteid.

Kursusel saavad osaleda sotsiaalteaduste doktoriõppe üliõpilased.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tänapäeva sotsiaalteaduste peamised uurimismeetodid: kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed lähenemised. Kvantitatiivse lähenemise peamised puudused: matemaatilise andmeanalüüsiga seotud puudused, uuritava nähtuse olemuse ignoreerimisest tulenevad puudused. Kvalitatiivsete meetodite peamised puudused: uuritavasse nähtusesse mittesekkumisega seotud puudused; kogutavate andmete liikide piiratus. Seminarid ja iseseisev töö (lugemine, analüütiliste kokkuvõtete tegemine).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet sotsiaalteaduste- ja käitumisteaduste peamistest meetoditest.
- mõistab nende meetodite kasutamisega seotud probleeme.
Õppejõud
Prof Aaro Toomela
space