Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis (PSO7003.LT)
space
Õppeaine kood
PSO7003.LT
vana ainekood
PSO7003
Õppeaine nimetus eesti k
Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis
Õppeaine nimetus inglise k
Personality and Social Psychology in Organisations
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada eeldused teadmiste omandamiseks olulisematest teaduspõhise isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia lähenemistest organisatsioonikäitumise ja organisatsiooni funktsioneerimise printsiipide mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Psühholoogia paradigmad. Isiksusepsühholoogia kontseptsioonid. Akadeemiline ja praktiline intelligentsus. Enesehinnang ja mina-kontseptsioon. Emotsioonid ja emotsionaalne regulatsioon. Suhted ja suhete mudelid. Koostöö ja konfliktid. Sotsiaalne taju ja grupp. Kultuur ja väärtused.
Iseseisev töö: kirjalik referaat 6 lk.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia olulisematest paradigmadest;
- omab teadmisi psühholoogia paradigmade rakendamisest organisatsioonikäitumise ja organisatsiooni funktsioneerimises valdkondades.
Õppejõud
prof Aleksander Pulver
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/22.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/22.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/21.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/21.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/21.LT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/20.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/20.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/19.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/19.DT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/19.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/18.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/18.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/18.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/17.DT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/17.LT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/17.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKM/16.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/16.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/16.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/15.DT)
Kasvatusteadused (KAKTM/15.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/15.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/15.LT)
Andragoogika (KAANM/15.HR)
Andragoogika (KAANM/14.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/14.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/14.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/14.LT)
Kasvatusteadused (KAKTM/14.HR)
Kutseõpetaja (KAKOM/13.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/13.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/13.HR)
Andragoogika (KAANM/13.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/13.DT)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/13.LT)
Kasvatusteadused (KAKTM/12.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/12.LT)
Andragoogika (KAANM/12.HR)
Kutseõpetaja (KAKOM/12.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/12.DT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/12.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/11.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/11.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/11.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/11.DT)
Andragoogika (KAANM/11.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/10.DT)
Kasvatusteadused (KAKTM/09.HR)
Andragoogika (KAANM/10.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/10.HR)
Kasvatusteadused (KAKTM/10.HR)
Organisatsioonikäitumine (PSOKM/10.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/09.DT)
Kasvatusteadused (KAKTM/08.HR)
Hariduse juhtimine (KAHJM/08.HR)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/08.DT)
Hariduse juhtimine (KAHJM/04.HR)
space