Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis (PSO7003.LT)
Õppeaine kood
PSO7003.LT
vana ainekood
PSO7003
Õppeaine nimetus eesti k
Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis
Õppeaine nimetus inglise k
Personality and Social Psychology in Organisations
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada eeldused teadmiste omandamiseks olulisematest teaduspõhise isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia lähenemistest organisatsioonikäitumise ja organisatsiooni funktsioneerimise printsiipide mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Psühholoogia paradigmad. Isiksusepsühholoogia kontseptsioonid. Akadeemiline ja praktiline intelligentsus. Enesehinnang ja mina-kontseptsioon. Emotsioonid ja emotsionaalne regulatsioon. Suhted ja suhete mudelid. Koostöö ja konfliktid. Sotsiaalne taju ja grupp. Kultuur ja väärtused.
Iseseisev töö: kirjalik referaat 6 lk.
Õppeaine õpiväljundid
Teadmised isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia olulisematest paradigmadest.
Teadmised psühholoogia paradigmade rakendamisest organisatsioonikäitumise ja organisatsiooni funktsioneerimises valdkondades.
Hindamismeetodid
Eksam.
Õppejõud
prof Aleksander Pulver
Kohustuslik kirjandus
Vadi, M. (2004). Organisatsioonikäitumine. (Viies trükk). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus; Loengumapp “Isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis.
Asenduskirjandus
Doyle, C. E. (2003). Work and organizational psychology: an introduction with attitude. Hove, New York: Psychology Press; Vadi, M. (2001). Grupid organisatsioonis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.