Matemaatilise analüüsi valitud peatükke (MLM7409.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7409.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatilise analüüsi valitud peatükke
Õppeaine nimetus inglise k
Selected Topics in Mathematical Analysis
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Anna Šeletski (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele lühiülevaade matemaatilise analüüsi mõistetest, meetoditest ning nende rakendustest, mis on kasulikud gümnaasiumi matemaatikaõpetajale
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatilise analüüsi tähtsus matemaatikas üldse. Funktsioonid (jadad). Piirväärtus. Funktsiooni tõkestatus ja pidevus. Tuletise mõiste. Lagrange´i keskväärtusteoreem. Taylori valem. Võrrandite numbriline lahendamine hariliku iteratsiooniga. Ühe muutuja funktsiooni omadused (monotoonsus, kumerus) ja ekstreemumid. Mitme muutuja funktsioonid, osatuletised, diferentseeruvus. Mitme muutuja funktsiooni ekstreemumid. Vähimruutude meetod. Ühe muutuja funktsiooni integraali mõiste. Algfunktsioon. Üldised integreerimisvõtted. Integraalarvutuse rakendusi. Diferentsiaalvõrrandite koostamine, lihtsad lahendusvõtted. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi tulemusi;
- oskab lahendada tüüpülesandeid.
Õppejõud
Anna Šeletski
space