Matemaatika metoodika praktikum I (MLM7111.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7111.DT
vana ainekood
MLM7111
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika metoodika praktikum I
Õppeaine nimetus inglise k
Practicum in Subject Didactics I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Jüri Kurvits (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arendada üliõpilaste oskusi aine metoodikas ja võimaldada neil aine metoodikas õpitut praktikas rakendada; kujundada valmisolek esimeseks põhipraktikaks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatika metoodika kursuse raames õpitavat praktiseeritakse reaalses koolisituatsioonis. Üliõpilane valmistab ette metoodika kursusele toetudes viis metoodikaalast praktikumiülesannet, katsetades osaliselt neid klassisituatsioonis, milledele saab tagasisidet õpilastelt, juhendavalt õpetajalt, kaasüliõpilastelt ja õppejõult. Ülesandeid täidetakse (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga) koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud esmased teadmised ja kogemused aine metoodikast, ainetunni planeerimisest, aktiviseerivate õppemeetodite ja õppevahendite kasutamisest.
Õppejõud
Jüri Kurvits
space