Lineaaralgebra (MLM6521.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6521.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lineaaralgebra
Õppeaine nimetus inglise k
Linear Algebra
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatav aine. Õppeaine eesmärgiks on:
Anda üliõpilastele lühike ülevaade maatriksitest, vektorruumist, lineaarvõrrandisüsteemidest ja kompleksarvudest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antud kursuse teemadeks on: Maatriksid ja tehted nendega. Permutatsioonid ja inversioonid. Determinandid ja nende omadused. Miinorid. Laplace’i teoreem. Teoreem maatriksite korrutise determinandist. Pöördmaatriks, selle leidmise meetodid ja omadused. Maatriksi astak. Vektorruum. Vektorsüsteemi lineaarne sõltuvus. Vektorruumi baas. Lineaarvõrrandisüsteemid: homogeenne lineaarvõrrandisüsteem ja mittehomogeenne lineaarvõrrandisüsteem. Gaussi meetod. Crameri peajuht. Kompleksarvud ja tehted nendega. Kompleksarvude erinevad kujud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb maatrikseid, vektorruumi, lineaarvõrrandisüsteeme ja kompleksarve;
- oskab lahendada lineaarvõrrandisüsteemide ja kompleksarvudega seotud tüüpülesandeid.
Õppejõud
Tatjana Tamberg
Aine on eelduseks
space