Olme- ja rakenduskeemia (MLK6054.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6054.LT
vana ainekood
MLK6054
Õppeaine nimetus eesti k
Olme- ja rakenduskeemia
Õppeaine nimetus inglise k
Domestic and Applied Chemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on olmes toimuvate protsesside mõtestamine keemilistest seisukohtadest lähtudes.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Anorgaanilise ja orgaanilise keemia põhimõisted. Keemilised elemendid ja nende ühendid. Keemiliste reaktsioonide üldiseloomustus. Ohutustehnika kemikaalide käitlemisel. Neutralisatsiooniprotsessid. Olme- ja tarbekeemiatooted. Puhastuskeemia. Pindaktiivsed ained ja pesemisvahendid. Looduslikud ja sünteetilised materjalid. Tekstiilmaterjalide töötlemine (pleegitamine, värvimine). Ülevaade tähtsamatest tehismaterjalidest: klaas, keraamika, polümeerid, plastid. Liimid, nende omadused ja kasutamine. Maalrivärvid ja lakid. Metallid ja sulamid, nende oksüdeerimine, söövitamine ja galvaniseerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunnetab igapäevaelus kasutatavate ainete ja materjalide koostist ning keemilist aspekti;
- oskab kasutada olmekemikaale ja omab teadmisi tarbekeemia protsessidest.
Õppejõud
dotsent Kalle Truus
space