Mükoloogia välipraktikum (MLB6034.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6034.LT
vana ainekood
MLB6034
Õppeaine nimetus eesti k
Mükoloogia välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Mycology
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Toetada mükoloogiliseks uurimistööks vajalike välitööoskuste
kujunemist;
- Toetada peamiste seenerühmade tundmiseks vajalike oskuste
kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Välipraktikum väljaspool Tallinna. Praktikumi käigus õpitakse
tundma erinevaid seeneliike ning kirjeldama seenestikku. Arvestus
eeldab seenekogu esitamist. Teine osa sügisel on pühendatud
seenestiku tundmaõppimiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab ära tunda peamisi seeneliike erinevates elukooslustes;
- oskab seeni määrata;
- oskab kasutada põhilisi meetodeid seenestiku kirjeldamisel.
Õppejõud
lektor Tõnu Ploompuu MSc
space