Erialane inglise keel III (LCE6423.HT)
space
Õppeaine kood
LCE6423.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane inglise keel III
Õppeaine nimetus inglise k
English for Special Purposes III
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialase sõnavara laiendamine, erialaste lugemisstrateegiate omandamine, kuulamis- ja suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialase keeleoskuse tõstmine. Erialase inglise keele omandamine ja vastava terminoloogiaga tutvumine. Üldkeeleoskuse saavutamise lõpptase: lugemisoskus C1.1 tasemel, kuulamis- ja kõnelemisoskus C1.1 tasemel, kirjutamisoskus C1.1 tasemel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab erialaseid ettekandeid ja esitlusi;
- saab aru erialastest tekstidest;
- oskab vestelda kasutades erialaseid termineid;
- kirjutades kasutab erialast terminoloogiat;
- oskab kasutada keerukaid keelestruktuure.
Õppejõud
Anna Mercedes Contreras Lopatina
space