Erialane inglise keel II (LCE6422.HT)
space
Õppeaine kood
LCE6422.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane inglise keel II
Õppeaine nimetus inglise k
English for Special Purposes II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialase sõnavara laiendamine, erialaste lugemisstrateegiate omandamine, kuulamis- ja suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialase keeleoskuse tõstmine. Erialase inglise keele omandamine ja vastava terminoloogiaga tutvumine.
Üldkeeleoskuse saavutamise lõpptase: lugemisoskus B2.2 tasemel, kuulamis- ja kõnelemisoskus B2.2 tasemel, kirjutamisoskus B2.2 tasemel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru kõnedes ja ettekannetes esinevatest üldseisukohtadest erialasel teemal;
- tekstis tunneb ära erialased terminid;
- oskab vestelda kasutades erialaseid termineid;
- kirjutades oskab põhjendada oma seisukohta kasutades erialaseid termineid;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.
Õppejõud
Eero Soots
space