Inglise keel C1.1 (LCE6331.HT)
space
Õppeaine kood
LCE6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keel C1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Proficiency English C1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine peaeesmärgiks on määratletud temaatika piires suulise osaoskuse arendamine suhtlemiseks akadeemilises kontekstis ning selle integreerimine teiste osaoskustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse keskmes on ülikooli temaatikat (õppetöö, akadeemilised tegevused ja kohustused, üliõpilaste omavahelised suhted, ülikooli roll ühiskonnas, ülikoolidevahelised sidemed, kõrghariduse omandamine erinevates inglise keelt kõnelevates maades jne.) käsitleva keele omandamine, uurimine ja korrastamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on tutvunud valdkonna põhimõistetega ja erialase terminoloogiaga;
- tunneb määratletud temaatilisi artikleid, oskab neis esile tuua põhi- ja kõrvalprobleeme ning neid oma kogemuse varal kommenteerida;
- suudab antud temaatika piires koostada grupi- ja individuaalseid ettekandeid ja neid keeleliselt õigesti ette kanda;
- oskab õpitut praktikas rakendada, sooritades nõutavad kirjalikud tööd positiivsele tulemusele;
- demonstreerib märgatavat sõnavara suurenemist, käsitletud teemade valdamist arutlustes, keeleoskuse täpsuse ja soravuse paranemist.
Õppejõud
Dotsent Ene Alas
space