Pilliõpetus II (KUM6147.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6147.FK
vana ainekood
KUM6147
Õppeaine nimetus eesti k
Pilliõpetus II
Õppeaine nimetus inglise k
Minor Instrument II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilast teoreetiliste teadmiste ja praktiliste põhioskuste omandamisel valitud instrumendil mängimiseks. Ühe orkestripilli õppimise kaudu tutvustada üliõpilast instrumentaalsete interpretatsiooniliste probleemidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Heliredelite ja etüüdide esitamise üldpõhimõtetest. Harjutamise protsessi analüüs ja tulemuste hindamine. Kromaatiline helirida ja selle erinevad esitused. Duur- ja mollhelistikud 3 võtmemärgini. Erinevate mänguvõtete arendamisele orienteeritud etüüdid ja lühipalad klaverisaatega.Iseseisev töö: erinevate mänguvõtete arendamisele orienteeritud etüüdidide ja lühipalade harjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane suudab valitud instrumendil mängida kromaatilise heliredeli erinevaid esitusi, Duur- ja mollheliredeleid 3 võtmemärgini;
Üliõpilane on omandanud etüüdide ja palade harjutamise ja viimistlemise üldpõhimõtted.
Õppejõud
lekt M. Kivi
space