Pilliõpetus I (KUM6146.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6146.FK
vana ainekood
KUM6146
Õppeaine nimetus eesti k
Pilliõpetus I
Õppeaine nimetus inglise k
Minor Instrument I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilasele teoreetiliste teadmiste ja praktiliste põhioskuste omandamine valitud instrumendil mängimiseks. Tutvustada ühe konkreetse orkestripilli õppimise kaudu instrumentaalse interpretatsiooni probleeme.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvumine instrumendi ehitusliku küljega ja peamiste hooldusnõuetega. Heliredelite ja etüüdide esitamise üldpõhimõtetest. Harjutamise protsessi analüüs ja tulemuste hindamine. Kromaatiline helirida ja selle erinevad esitused. Duur- ja mollhelistikud kuni 3 võtmemärgini.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane suudab valitud instrumendil mängida Duur- ja mollheliredeleid kuni 3 võtmemärgini;
Üliõpilane on omandanud etüüdide ja palade harjutamise ja viimistlemise üldpõhimõtted.
Õppejõud
lekt. M. Kivi
space